fredag 16 december 2016

Östersund från ovan

Flygfotot över Östersund är taget före 1971, då den nya Frösöbron invigdes.
Här kan vi se att bron verkar vara färdigbyggd medan på- & avfarterna inte är färdiga, ej heller dess anslutningsvägar.
Inringad i rött har vi Shell, numera Gulf , på kyrkgatan 32.
På den tiden syntes faktiskt macken, vilket den inte gör idag, då den är överbyggd totalt av ett parkeringshus.
Inringad i blått ser vi den gamla Shellmacken på Storgatan 13, vilken måste ha rivits strax efter att detta foto togs, då den fick lämna plats för breddningen av vägen till den nya bron.

Klicka på bilden för större format


Klicka på bilden för större format

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar