måndag 1 oktober 2012

Motboken

Den 1:a oktober 1955 avskaffades motboken i Sverige.
Den hade införts successivt under första världskriget och i hela landet 1917, efter ett förslag av läkaren och politikern Ivan Bratt.
Motboken syftade framförallt till att minska spritdrickandet.
Det var inkomst, kön, förmögenhet samt samhällsklass som styrde tilldelningen av motboken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar