söndag 18 maj 2014

Magazine Moment 4

Street Rods.
Detta är mitt enda exemplar av tidningen Street Rods!
Den kanske inte fanns så många år?
Gavs ut av Rainbow Media AB, Tyresö.
Ansvarig utgivare, redaktör och layout: Bo Bertilsson.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar