måndag 15 december 2014

Mackspaning Svartå

Svartå vet jag inte så mycket om annat än att Nynäs fanns här på 50- och 60-talet, samt att Caltex/Texaco fanns här från mitten av 50-talet fram till tidigt 70-tal.

Caltex/Texaco låg på Bergslagsvägen 8, Nynäs vet jag inte men innehavaren 1956 hette Hj. Gustavsson.

Möjlighet att tanka finns numera på Q Star, intill lanthandeln som tidigare var en Konsum butik.
Jag vet inte när Q Star etablerade sig här, men 2010 finns den med i stationsförteckningen.

Q Star på Bergslagsvägen 1

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar