måndag 10 februari 2014

En Göteborgsresa, del 19

Efter Tösse kommer Ånimskog, där det tidigare låg en Uno-X mack på Ånimmevägen 1.
Vid en lanthandel i byns enda 4-vägskorsning låg den, men numera är både pumpöar och dess skyddande tak ett minne blott.
Fanns från 80-talet, eller kanske tidigare, och fram till en bit in på 2000-talet?
1948 fanns det en Gulfmack i Ånimskog, Sigurd Melkersson hette han som skötte macken.
1928 kunde man tanka Pratts bensin hos två olika handlare i Ånimskog,
nämligen Sim. Boqvist och J. A. Jansson.

Sen kommer Köpmannebro, där både Gulf, Nynäs och Shell funnits, den sistnämnda vid Slussen.
Tyvärr vet jag inga närmare adresser.
Gulf fanns där runt 1970, men inte så tidigt som 1965 och inte så sent som 1980, exaktare än så vet jag inte.
Nynäs låg vid Kafeét och fanns där under 50- och 60-talet men var borta 1971.
Shell hittar jag i en stationsförteckning från 1970, John Hultkvist hette innehavaren.
1928 kunde man tanka Pratts bensin hos E. G. Jonsson.

Till sist i detta inlägg kommer Linderud, så det inte blir ett helt bildlöst inlägg.
Det hade det dock kunnat bli ändå, eller snarare så hade det väl kunnat bli inga inlägg alls, då resans mest spännande trafiksituation yttrade sig just i Linderud.
Med en långtradare tätt framför mig och en alldeles i häcken, låg vi i lagstadgad hastighet i snömodden på E45:an, plötsligt ser jag det gamla motellet dyka upp och förbereder mig på att svänga av.
Jag blinkar höger och saktar ner så mycket jag törs med långtradaren bara någon meter bakom mig, ser avfarten som är av typen kraftigt svängd med räcken på båda sidor, och den av all (tung) trafik uppressade snövallen som ligger för, innanför vallen är det dessutom oplogat!
Jag chansar vilt och vrider resolut på ratten, klarar snövallen och efterföljande decimeterdjupa snö UTAN att placera bilen i vägräcket, fick inte ens sladd!
Men det var några ytterst spännande sekunder med andan i halsen!
Stannar till och låter pulsen gå ned, kliver sen ur bilen med kameran i högsta hugg för att ta ett par bilder.

Esso/OK/OKQ8 på Linderud 6

Esso/OK/OKQ8 på Linderud 6

Tydligen var det Esso som startade på platsen, sen blev det OK och till sist OKQ8 som krängde soppan i Linderud.
Så här såg det ut förr i tiden: http://grandprix63.blogspot.se/2013/04/essomacken-och-motellet-i-linderud.html

Nu har man tagit ner skylten och tanka får man göra i Mellerud, där vi hamnar i nästa inlägg.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar