fredag 21 februari 2014

En Göteborgsresa, del 25

Lödöse.
En Statoil automatstation mitt i samhället är det som erbjuds år 2014.
Redan i senare halvan av 50-talet etablerade sig BP här i Lödöse och körde sen på fram till Statoils övertagande.

BP/Statoil på S:t Peders väg 3
Nynäs fanns här på 50-talet, vet ej hur långt framåt i tiden dom körde på, 1956 hette innehavaren Einar Larsson.
Caltex finns med här i kartboken från 1956, men inte -52 och inte -60.
Tapp, ICA:s märke, har jag hittat uppgifter på att det funnits här också.
Maxi har funnits, låg på Norregården 6-8, tydligen nedlagd 1977.
En adress där det legat en för mig okänd mack har jag hittat, Göteborgsvägen 2.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar